Monday, August 1, 2016

Granny tells world leaders tractors are better than tanks

Tractor in field, wikimedia commons
President Erdogan, you runnin' Turkey,  Prime Minister Viktor Orban you is in charge of Hungary, Bashar Al-Assad you rulin' Syria, Vladimir Putin you is the boss of Russia, you have lost your way from Cloutierville where you was born and raised, and Granny says it's time you remember lessons about tractors and how they is better than tanks.

Erdogan let me tell you this in the way you talk in Turkish, and then Granny will use English cause most of you know at least enough to understand what I mean.  You bein' mean to people, and you know how Granny feels about that, so if you don't want to get a whuppin', then read this what I'm tellin' you and mindin' your old Granny:


nasıl Büyükanne görüşmelere biliyorum Şimdi Granny'nın bebekler bulunmaktadır. Seni Büyükanne tekrar öğrenmek böylece yapıyorsun ne çok yanlış olduğunu küçük çocuklar iken yaptım böyle söylerim. Ben kafamın arkasında gözlerin var çünkü yapıyorsun edilmiş görüyorum. Eğer anaokulu öğrendiklerini yolunuzu kaybetmiş. sokak arası ve daha sonra insanlar üzerinde çalıştırmak için tanklar sipariş ederken ellerini tutmayın zaman gerçek kızgın zaman traktörler tankları daha iyi olduğunu Cloutierville öğrenilen neden, yani bu.

Ve şimdi gidiyor tüm insanların ihtiyacı iyi şeyler aşağı 'plowin olduğunu'. tüm aşağı 'diyorlar ve yazmaya gerekenler diyordum ve barış içinde yaşayan gibi.

Başka bir gün birisi daha da büyük bir tank ile birlikte gelecek ve size geri burada Cloutierville altın küçük plowin 'alanlar iken sevdiğin traktör üzerinde olsaydı edeceğiz böylece büyük, büyük dertte olacak. İnsanların dalga ve merhaba demek ve sen gibi birbirlerinden yerine bein 'ortalama bakım ve bencil çekmek, bu kasaba.

Büyükanne sen senin Fellers eve getirebilir tüm sebze ve tahıllar ile dolu onu tablo istiyor ziyarete geldiğinde artık neden tekrar geri traktör almak ve hayvancılık başlar.

Now you are Granny's babies so you know how Granny talks. I'll say this like I did when you was little boys so you learn again from Granny that what you is doin' is very, very wrong. I see what you been doin' cause I got eyes in the back of my head.  You have lost your way from what you learned in kindergarten.  When you don't hold hands when you cross the street and then order tanks to run over people, that's when I get real angry, cause you learned in Cloutierville that tractors are better than tanks.

And now all you is doin' is plowin' down the good things people need. Like sayin' what they need to say and writin' it all down and living peacefully. 

One day someone else will come along with an even bigger tank, and you'll be in great, big trouble so you'll wish you were back on the tractor you loved when you was little plowin' fields of gold here in Cloutierville.  It's this town where people wave and say hello and take care of one another instead of bein' mean and selfish like you is.

Now get back on your tractors and start farming again, cause when Granny comes to visit you she wants her table filled with all the vegetables and grains you fellers can bring home.

No comments:

Post a Comment